کسب و کارت رو خودت بساز(مرکز نوآوری شهرستان بروجن)

کسب و کارت رو خودت بساز(مرکز نوآوری شهرستان بروجن)

فراخوان جذب ایده های فناورانه در مرکز نوآوری شهرستان بروجن *خدمات اداری و پشتیبانی *آزمایشگاه و کارگاه *آموزش و مشاوره *تسهیلات